Utrecht,
21
april
2021
|
16:36
Europe/Amsterdam

Aandeelhoudersvergadering van 21 april 2021

Samenvatting

Op 21 april 2021 heeft de Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AVvA) van de Volksbank plaatsgevonden. Naast de vaststelling van de jaarrekening over 2020 heeft NLFI tijdens de AVvA ingestemd met het voorstel van de Volksbank om een dividend van € 104 miljoen uit te keren ten laste van het resultaat over 2020. Op de aanbeveling van de ECB zal, gegeven de huidige onzekerheid rondom het coronavirus, de uitbetaling niet eerder plaatsvinden dan 1 oktober 2021.

NLFI heeft ingestemd met een uitbetaling per 22 april 2021 van een deelbedrag van € 20 miljoen van de tijdens de AVvA in 2020 vastgestelde dividenduitkering over het boekjaar 2019 van € 165 miljoen. Het resterende bedrag van € 145 miljoen zal niet eerder worden uitbetaald dan op 1 oktober 2021.

Tevens zijn, conform het rooster van aftreden, vandaag de zittingstermijnen van Monika Milz en Sonja Barendregt-Roojers als commissaris verstreken. Beide commissarissen hebben aangegeven niet beschikbaar te zijn voor herbenoeming.

Monika Milz is op 1 november 2013 gestart als commissaris bij SNS REAAL N.V., vervolgens op 30 september 2015 benoemd als commissaris bij de Volksbank en herbenoemd op 20 april 2017. Daarmee was Monika twee termijnen als commissaris bij de Volksbank in functie. De Corporate Governance Code die door de Volksbank wordt toegepast gaat uit van twee benoemingstermijnen. Sonja Barendregt-Roojers was commissaris bij de Volksbank sinds 1 september 2017 en daarmee één termijn in functie.

De procedure voor de invulling van de vacante posities binnen de Raad van Commissarissen, inclusief die van voorzitter, loopt. De Volksbank zal hierover later mededelingen doen.

De Raad van Commissarissen van de Volksbank bestaat met ingang van vandaag uit Jan van Rutte (voorzitter), Aloys Kregting en Jos van Lange.

Deel dit bericht

Laatste nieuws

Downloads

Over de Volksbank N.V

De Volksbank is de organisatie achter ASN Bank, BLG Wonen, RegioBank en SNS en de drijvende kracht op de achtergrond die vanuit menselijke behoeftes bancaire producten, processen en systemen ontwikkelt. Door te bankieren met de menselijke maat dragen wij samen bij aan een financieel gezond leven voor iedereen in Nederland. ASN Bank stimuleert duurzame vooruitgang, BLG Wonen zorgt dat goed wonen voor iedereen mogelijk is, RegioBank zet zich in voor leefbaarheid in de buurt en SNS vergroot de financiële weerbaarheid van mensen in Nederland. De Volksbank is gevestigd in Utrecht. Voor meer informatie: www.devolksbank.nl