Utrecht,
12
november
2020
|
11:20
Europe/Amsterdam

COO Mirjam Verhoeven vertrekt bij de Volksbank

Samenvatting

De Raad van Commissarissen van de Volksbank maakt bekend dat Chief Operating Officer Mirjam Verhoeven in goed overleg terugtreedt als directielid van de Volksbank. Verschil van inzicht over de gang van zaken, het te voeren beleid en de te volgen koers van de bank hebben geleid tot dit besluit. De Raad van Commissarissen acht het een passend moment om de samenwerking te beëindigen.

Mirjam Verhoeven was in de driehoek ICT, Operations, Marketing & Innovatie ruim 18 jaar verbonden aan de Volksbank en haar rechtsvoorgangers. De Raad van Commissarissen bedankt Mirjam Verhoeven voor haar inzet en wenst haar veel succes in de toekomst toe.

Downloads

Deel dit bericht

Laatste nieuws

Over de Volksbank N.V.

De Volksbank is de organisatie achter ASN Bank, BLG Wonen, RegioBank en SNS en de drijvende kracht op de achtergrond die vanuit menselijke behoeftes bancaire producten, processen en systemen ontwikkelt. Door te bankieren met de menselijke maat dragen wij samen bij aan een financieel gezond leven voor iedereen in Nederland. ASN Bank stimuleert duurzame vooruitgang, BLG Wonen zorgt dat goed wonen voor iedereen mogelijk is, RegioBank zet zich in voor leefbaarheid in de buurt en SNS vergroot de financiële weerbaarheid van mensen in Nederland. De Volksbank is gevestigd in Utrecht. Voor meer informatie: www.devolksbank.nl