Utrecht,
01
september
2021
|
16:33
Europe/Amsterdam

De Volksbank neemt taxatieplatform Fitrex over

Samenvatting

De Volksbank, de organisatie achter SNS, ASN Bank, RegioBank en BLG Wonen, maakt vandaag de overname van taxatieplatform Fitrex bekend. Deze past in de strategie 2021-2025 van de bank om de klantrelatie te versterken. Met de overname breidt de Volksbank haar dienstverlening uit met een complementaire dienst binnen de kernactiviteit wonen. Dit draagt bij aan de diversificatie van inkomsten.

Krachtenbundeling draagt bij aan de verbetering van de serviceniveaus bij hypotheekadvies

De adviseurs van de Volksbank geven aan dat klanten een sterke voorkeur hebben om het volledige proces van een hypotheekaanvraag zoveel mogelijk te kunnen afhandelen bij dezelfde adviseur (one stop shopping). De overname maakt het onder andere voor SNS mogelijk om bij het hypotheekproces nog meer de regierol te vervullen. Om de onafhankelijkheid te waarborgen blijft er duidelijk onderscheid bestaan tussen de rol als hypotheekverstrekker en de rol als regisseur voor de klant. Nu moet een klant de woningtaxatie als onderdeel van de hypotheekaanvraag vaak zelf organiseren. Fitrex neemt dit proces volledig uit handen: van de aanvraag van de taxatie tot het aanleveren van het taxatierapport aan de adviseur. Dit maakt het hypotheekproces voor de klant eenvoudiger en sneller waarbij de taxatie tevens beschikbaar is voor een vast en scherp tarief.

De overname biedt voordelen voor onze klanten en onze adviseurs doordat de dienstverlening van Fitrex goed aansluit op het advies- en bemiddelingsproces. Tevens zijn er mogelijkheden voor nieuwe aanvullende diensten zoals 'desktoptaxaties’ (een online inschatting van de woningwaarde), die voldoen aan de voorwaarden van de toepasselijke regelgeving (EBA richtlijnen). Ook uitbreiding naar taxaties voor bedrijfshypotheken behoort tot de mogelijkheden.

Met de overname van het taxatieplatform Fitrex versterken we de relatie met zowel onze klanten als onze adviseurs. Voor klanten geldt dat we hen nu verder kunnen ontzorgen bij het aanvragen van woningtaxaties, bouwkundige keuringen, energielabels en in de toekomst mogelijk ook bij zogenaamde desktoptaxaties. Deze diensten liggen rechtstreeks in het verlengde van hypotheekadvies. Zo vormen ze een logische aanvulling op de bestaande dienstverlening van hypotheekadviseurs. Hypotheekaanvragen kunnen we hiermee soepeler en sneller laten verlopen.
Martijn Gribnau, directievoorzitter de Volksbank
Dankzij de klantenbasis van de vier bankmerken en het netwerk van adviseurs van de Volksbank leidt deze bundeling tot versnelde groei van ons schaalbare taxatieplatform. Bovendien kunnen we nu nieuwe diensten voor kleinzakelijke ondernemingen ontwikkelen. Deze overname geeft ons daarmee ook mogelijkheden voor een verdere expansie van ons taxatieplatform.”

De overname van Fitrex heeft geen materiële invloed op de financiële positie en het bedrijfsresultaat van de Volksbank. De overnameprijs wordt niet bekend gemaakt. Voor de overname is geen goedkeuring van toezichthouders vereist.
Maurice Walst, directeur Fitrex

Downloads

Bericht delen

Laatste nieuws

Over de Volksbank N.V

De Volksbank is de organisatie achter ASN Bank, BLG Wonen, RegioBank en SNS en de drijvende kracht op de achtergrond die vanuit menselijke behoeftes bancaire producten, processen en systemen ontwikkelt. Door te bankieren met de menselijke maat dragen wij samen bij aan een financieel gezond leven voor iedereen in Nederland. ASN Bank stimuleert duurzame vooruitgang, BLG Wonen zorgt dat goed wonen voor iedereen mogelijk is, RegioBank zet zich in voor leefbaarheid in de buurt en SNS vergroot de financiële weerbaarheid van mensen in Nederland. De Volksbank is gevestigd in Utrecht. Voor meer informatie: www.devolksbank.nl