Utrecht,
24
augustus
2017
|
11:14
Europe/Amsterdam

De Volksbank rapporteert over het eerste halfjaar 2017 een nettowinst van € 177 miljoen

Samenvatting

Stijging klantwaardering en verdere groei betaalrekeningklanten en marktaandeel hypotheken; goede vooruitgang bij de uitvoering van onze gedeelde waarde strategie.

Optimaliseren gedeelde waarde

 • Eerste resultaten van focus op het optimaliseren van gedeelde waarde zichtbaar:
 • Klanten: nettogroei betaalrekeningklanten met 42.000 tot 1,37 miljoen; verbetering klantgewogen Net Promoter Score tot -4 (2016: -8)
 • Samenwerkingsovereenkomst met Pivotus om verder invulling te geven aan onze missie 'bankieren met de menselijke maat'
 • Veiligheid klantgegevens; geen verkoop van klantgegevens op individueel en totaalniveau
 • Maatschappij: 25% klimaatneutrale balans (2016: 22%)
 • Aandeelhouder: rendement op eigen vermogen van 10,0% (eerste halfjaar van 2016: 10,8%)

 

Commerciële ontwikkelingen

 • Marktaandeel nieuwe particuliere hypotheken hoger op 6,8% (eerste halfjaar van 2016: 4,8%); forse stijging nieuwe hypotheekproductie tot € 2,5 miljard (+67%)
 • Stijging particuliere hypotheekportefeuille met € 0,4 miljard tot € 45,3 miljard (ultimo 2016: € 44,9 miljard)
 • Marktaandeel nieuwe betaalrekeningen van 20% (eerste halfjaar van 2016: 25%)
 • Stijging particuliere spaartegoeden met 2% tot € 37,4 miljard; marktaandeel stabiel op 10,7%

 

Financiële ontwikkelingen

 • Nettowinst vrijwel stabiel op € 177 miljoen (eerste halfjaar van 2016: € 181 miljoen)
 • Lagere nettowinst gecorrigeerd voor incidentele posten van € 178 miljoen (eerste halfjaar van 2016: € 193 miljoen) door lagere netto vrijval van voorzieningen voor leningen
 • Netto rentebaten 2% lager (jaar-op-jaar); rentemarge vrijwel stabiel op 1,50%
 • Gecorrigeerde efficiencyratio lager op 52,5% (eerste halfjaar van 2016: 54,2%), als gevolg van 5% lagere gecorrigeerde operationele lasten
 • Netto vrijval van voorzieningen voor leningen van € 20 miljoen (eerste halfjaar van 2016: € 45 miljoen); daling van 22% in particuliere hypotheken in achterstand tot € 0,5 miljard
 • Stijging Tier 1-kernkapitaalratio tot 32,6% (2016: 29,2%); leverage ratio: 5,5% (2016: 5,2%)
In het eerste halfjaar van 2017 hebben we goede vooruitgang geboekt met de optimalisatie van de waarde van onze bank voor alle stakeholders, dat wil zeggen klanten, de maatschappij, medewerkers en onze aandeelhouder. We hebben de basis gelegd voor de verdere versterking van onze maatschappelijke identiteit en de verlaging van onze kostenbasis, terwijl we tegelijkertijd een innovatiestrategie als slimme toepasser voeren. De positieve ontwikkelingen van onze gedeelde waarde scores zoals klanttevredenheid, ons klantenbestand voor betaalrekeningen en de klimaatneutraliteit van onze balans geven aan dat we op de goede weg zijn met onze nieuwe benadering ten aanzien van bankieren.
De nettowinst bleef op een hoog niveau. De netto rentebaten waren slechts fractioneel lager aangezien we de druk op de hypotheekrentes hebben kunnen compenseren door onze particuliere hypotheekportefeuille te laten groeien en de spaarrente licht te verlagen. De kredietkwaliteit van onze particuliere hypotheekportefeuille bleef verbeteren. Onze kapitaal- en liquiditeitspositie bleef sterk, waardoor we een solide basis hebben om de impact van nieuwe wetgeving, zoals Basel IV, op te vangen en onze strategie verder tot uitvoering te brengen.
Maurice Oostendorp, directievoorzitter van de Volksbank

Downloads

Deel dit bericht

Laatste nieuws

Over de Volksbank N.V

De Volksbank is de organisatie achter ASN Bank, BLG Wonen, RegioBank en SNS en de drijvende kracht op de achtergrond die vanuit menselijke behoeftes bancaire producten, processen en systemen ontwikkelt. Door te bankieren met de menselijke maat dragen wij samen bij aan een financieel gezond leven voor iedereen in Nederland. ASN Bank stimuleert duurzame vooruitgang, BLG Wonen zorgt dat goed wonen voor iedereen mogelijk is, RegioBank zet zich in voor leefbaarheid in de buurt en SNS vergroot de financiële weerbaarheid van mensen in Nederland. De Volksbank is gevestigd in Utrecht. Voor meer informatie: www.devolksbank.nl