Utrecht,
23
augustus
2018
|
10:46
Europe/Amsterdam

De Volksbank rapporteert over het eerste halfjaar 2018 een nettowinst van € 149 miljoen

Samenvatting

Bankieren met de menselijke maat verder vormgegeven.

Commerciële ontwikkelingen

 • Nieuwe hypotheken: marktaandeel hypotheken hoger op 7,5% (2017: 6,8%); 12% stijging nieuwe hypotheekproductie tot € 2,9 miljard (eerste halfjaar 2017: € 2,6 miljard)
 • Hypotheekportefeuille: stijging particuliere hypotheekportefeuille met € 880 miljoen tot € 46,7 miljard (eind 2017: € 45,9 miljard)
 • Betaalrekeningen: marktaandeel nieuwe betaalrekeningen van 23% (2017: 20%); netto groei betaalrekeningklanten met 33.000 naar 1,44 miljoen
 • Sparen: stijging particuliere spaartegoeden met 2% tot € 37,7 miljard; marktaandeel 10,6% (2017: 10,7%)

 

Financiële resultaten

 • Resultaat: nettowinst van € 149 miljoen: daling ten opzichte van eerste halfjaar 2017 (€ 187 miljoen); lichte stijging ten opzichte van tweede halfjaar 2017 (€ 142 miljoen)
 • Baten: daling totale baten met € 49 miljoen tot € 480 miljoen, als gevolg van lagere gerealiseerde resultaten op vastrentende beleggingen (deze waren het eerste halfjaar van 2017 incidenteel hoog) en 4% lagere netto rentebaten; lichte stijging rentemarge en netto rentebaten (+2%) ten opzichte van tweede halfjaar 2017
 • Lasten: operationele lasten exclusief wettelijke heffingen € 1 miljoen hoger op € 272 miljoen; 6% daling ten opzichte van tweede halfjaar 2017; impact efficiencymaatregelen en lagere niet-kredietrisico gerelateerde voorzieningen deels tenietgedaan door hogere lasten in verband met regelgeving, compliance en toegenomen commerciële activiteiten
 • Bijzondere waardeverminderingen: netto vrijval van voorzieningen voor leningen van € 16 miljoen (eerste halfjaar 2017: € 20 miljoen; tweede halfjaar 2017: € 4 miljoen) door verbeterde economische omstandigheden en vooruitzichten
 • Kapitaalpositie: de Tier 1-kernkapitaalratio bedroeg 34,3% (eind 2017: 34,1%) en de leverage ratio 5,2% (eind 2017: 5,5%)

 

Bankieren met de menselijke maat

Goede vooruitgang met initiatieven voor het optimaliseren van de gedeelde waarde:

 • Klant: verbetering klantgewogen Net Promoter Score tot 0 (eind 2017: -3)
 • Maatschappij: 33% klimaatneutrale balans (eind 2017: 27%); introductie van de Barometer Financiële Onbezorgdheid en van een doelstelling op het gebied van financiële weerbaarheid
 • Werknemer: daling medewerker Net Promoter Score tot -14 (eind 2017: -2); betrokkenheid en bevlogenheid stabiel op respectievelijk 7,7 en 7,4
 • Aandeelhouder: rendement op eigen vermogen van 8,5% bij een doelstelling van 8% (eerste halfjaar 2017: 10,5%)

Webcast press
Analyst webcast

In de eerste helft van 2018 heeft onze focus op de uitvoering van bankieren met de menselijke maat geleid tot een flink aantal initiatieven. Zo hebben we een concrete doelstelling geïntroduceerd op het gebied van financiële weerbaarheid en zijn we in gesprek gegaan met klanten die in de toekomst mogelijk een probleem hebben met hun aflossingsvrije hypotheek. Ons maatschappelijk profiel wordt inmiddels ook weerspiegeld in hoge ESG-ratings.

De toename van onze hypotheekportefeuille en het aantal klanten stemt tot tevredenheid. De klanttevredenheid bij onze merken verbeterde verder, voor het eerst resulterend in een break-even gemiddelde Net Promoter Score. Dat gezegd blijft er nog genoeg te doen om onze Gedeelde Waarde ambitie te realiseren. De medewerker NPS verslechterde in het eerste halfjaar, tegen een achtergrond van reorganisaties bij de Volksbank en de financiële sector in het algemeen. De klimaatneutraliteit van onze balans liet een sterke verbetering zien, maar we zitten nog steeds op een afstand van onze doelstelling.

Druk op de rentemarge en lagere beleggingsinkomsten leidden tot een lager halfjaarresultaat, in lijn met onze eerdere indicatie voor heel 2018. Ten opzichte van het tweede halfjaar van 2017 liet de nettowinst een lichte stijging zien en bleef het rendement op eigen vermogen met 8,5% goed op peil. De Volksbank blijft een van de sterkst gekapitaliseerde banken van Europa en is goed gepositioneerd voor de toekomst.
Maurice Oostendorp, directievoorzitter van de Volksbank

Downloads

Deel dit bericht

Laatste nieuws

Over de Volksbank N.V

De Volksbank is de organisatie achter ASN Bank, BLG Wonen, RegioBank en SNS en de drijvende kracht op de achtergrond die vanuit menselijke behoeftes bancaire producten, processen en systemen ontwikkelt. Door te bankieren met de menselijke maat dragen wij samen bij aan een financieel gezond leven voor iedereen in Nederland. ASN Bank stimuleert duurzame vooruitgang, BLG Wonen zorgt dat goed wonen voor iedereen mogelijk is, RegioBank zet zich in voor leefbaarheid in de buurt en SNS vergroot de financiële weerbaarheid van mensen in Nederland. De Volksbank is gevestigd in Utrecht. Voor meer informatie: www.devolksbank.nl