08
maart
2022
|
10:35
Europe/Amsterdam

De Volksbank scoort goed bij genderonderzoek Eerlijke Bankwijzer

Samenvatting

Vandaag, op Internationale Vrouwendag publiceert de Eerlijke Bankwijzer het nieuwe praktijkonderzoek op het thema ‘Gender’: How banks turn a blind eye to gender inequality in their business relationships. De Volksbank scoort op alle punten goed. Een evenwichtige vertegenwoordiging in het hoger management blijft een belangrijk aandachtspunt.

Het rapport beoordeelt hoe Nederlandse banken omgaan met gendergelijkheid, zowel in hun interne bedrijfsvoering als in hun zakelijke relaties met klanten en bedrijven waarin ze investeren. Op basis van openbare informatie en antwoorden van de banken is het genderbeleid en praktijk via tien vragen beoordeeld. De banken die onderzocht zijn: ABN Amro, Bunq, ING, Rabobank, NIBC, Triodos Bank, Van Lanschot Kempen en de Volksbank. 
 

De uitkomsten

Voor de interne bedrijfsvoering scoort de Volksbank 3 van de 4 punten en voor het beleid richting klanten en investeringen de 6 te behalen punten. Jonna Tjapkes, senior adviseur duurzaamheid bij het Expertisecentrum Duurzaamheid: “Daarmee scoren we in totaal 9 van de 10 punten. Een erg mooie score. De Eerlijke Bankwijzer is positief over ons beleid gericht op klanten en investeringen: de Volksbank blijft de enige bank die een expliciet genderperspectief heeft geïntegreerd in dit proces.”
 

Aandachtspunten

Onderdeel van het rapport is dat er gekeken wordt naar de samenstelling van de directie en of er een evenwichtige vertegenwoordiging is. Bij de Volksbank is de verdeling momenteel een derde vrouw en twee derde man. Er is een aantal vacatures in de directie. Bij de invulling daarvan zou het streven moeten zijn om te voldoen aan onze eigen doelstelling: in 2025 is tenminste 40% van de directie vrouw. 

De Eerlijke Bankwijzer noemt ook dat banken zich extra moeten inspannen om een evenwichtigere vertegenwoordiging te krijgen in het hogere management. Ook de Volksbank scoort hier nog onvoldoende. Met de recente benoemingen is 29% vrouw en daarmee nog geen een derde. De Eerlijke Bankwijzer stelt dan ook dat het belangrijk is voor ons om jaarlijks de voortgang te monitoren om onze doelen van 2025 te behalen. 

Margot Kijkuit, senior adviseur development bij de Volksbank: “Hoewel we er nog niet zijn, hebben we met de recente benoemingen een belangrijke inhaalslag gemaakt van 19% naar 29% vrouw in de top van de bank. Daar kunnen we in ieder geval trots op zijn! De afgelopen vijf jaar zien we bij de instroom van leidinggevenden dat de verdeling 50-50 is. Daarnaast zijn de doelstellingen op Diversiteit & Inclusiviteit doorvertaald naar de verschillende bedrijfsonderdelen waardoor zij nog meer verantwoordelijk kunnen nemen voor het realiseren van de gewenste man-vrouw balans voor hun onderdeel en daarmee bankbreed.”
 

Vervolgrapport

Dit rapport is een vervolg op het eerdere onderzoek van de Eerlijke Bankwijzer dat gepubliceerd is in maart 2020: Van glazen plafonds naar fabriek vloeren: acties van Nederlandse banken op het gebied van gender. Tjapkes: “Tijdens dat onderzoek haalde de Volksbank als enige bank een voldoende (groene) score. En in 2018 behaalden we ook de hoogste score, maar toen was het nog wel onvoldoende (oranje). We hebben de afgelopen jaren dus mooie stappen laten zien. Zijn we er dan al? Nee, er is nog steeds ruimte voor verbetering.”
 

Over de Eerlijke Bankwijzer

De Eerlijke Bankwijzer is een initiatief van Amnesty International, Milieudefensie, Oxfam Novib, PAX and World Animal Protection. Het onderzoek is uitgevoerd door onderzoeksbureau Profundo.


Ontdek wat thuis voelen bij de Volksbank betekent