Utrecht,
28
juli
2023
|
18:00
Europe/Amsterdam

EBA publiceert uitkomsten EU-brede stresstest 2023

Samenvatting

De Volksbank is een van de banken die werd onderworpen aan de EU-brede stresstest 2023 onder leiding van de European Banking Authority (EBA) in samenwerking met de European Central Bank (ECB), nationale bevoegde autoriteiten en de European Systemic Risk Board (ESRB).

De stresstest toetste de solvabiliteit van EU-banken in een ongunstig macro-economisch scenario   over een periode van drie jaar (2023-2025) en tevens of hun kapitaalbuffers hoog genoeg zijn om te garanderen dat ze de economie in een ernstige economische crisis kunnen blijven ondersteunen. De resultaten worden gebruikt als input voor het Supervisory Review and Evaluation Process (SREP) voor bevoegde toezichthoudende autoriteiten. Banken konden niet slagen of zakken voor deze stresstest.

Het ongunstige stresstestscenario werd uitgevoerd op basis van een statische balansaanname per december 2022 en hield om die reden geen rekening met toekomstige groei of management-maatregelen. Daarnaast werden de netto rentebaten gemaximeerd op het niveau van 2022.

Het ongunstige scenario ging uit van een toename van de geopolitieke spanningen, resulterend in een forse krimp van het bbp met aanhoudende inflatie en hoge rentetarieven. Dit scenario was ontworpen om de kracht van verschillende macro-economische en financiële schokken in alle EU-landen weer te geven. Zo was de aanname met betrekking tot de Nederlandse huizenprijzen bijvoorbeeld een cumulatieve daling van 32% tot 2025.  

Het uitgangspunt voor de stresstest van de Volksbank was een Tier 1-kernkapitaalratio van 20,26% per ultimo 2022. In het basisscenario en volgens de methodologische richtlijnen van de EBA zou de Tier 1-kernkapitaalratio van de Volksbank in 2025 uitkomen op 18,91%. In het ongunstige scenario zou onze Tier 1-kernkapitaalratio in 2025 uitkomen op 10,01%. Onze huidige totale Tier 1-kapitaalvereiste is 10,69%, wat een gedeeltelijk gebruik van de kapitaalbuffers impliceert. Deze buffers zijn bedoeld om banken in staat te stellen verliezen op te vangen terwijl ze de belangrijkste diensten aan de reële economie kunnen blijven leveren.

Gedetailleerde resultaten van de EBA EU-brede stresstest zijn te vinden op de website van de EBA.

Downloads