09
december
2019
|
22:14
Europe/Amsterdam

Gelijke beloning mannen en vrouwen

Samenvatting

De Volksbank vindt het belangrijk dat vrouwen en mannen die hetzelfde werk verrichten, in een gelijke situatie ook gelijk worden beloond. Daarom hebben wij door een onafhankelijk bureau, Korn Ferry, een onderzoek naar de loonverschillen binnen de Volksbank laten uitvoeren. Hieruit blijkt dat het beloningsverschil slechts 0,2% is in het nadeel van de vrouwen. Dit terwijl de loonkloof tussen mannen en vrouwen tot 36 jaar is toegenomen, zo blijkt uit het ‘Nationaal Salaris Onderzoek 2019’, uitgevoerd door Neyenrode Business Universiteit. Boven de 36 jaar zijn de loonverschillen stabiel, maar nog groter.