Utrecht,
16
augustus
2019
|
13:26
Europe/Amsterdam

Halfjaarresultaten 2019

Samenvatting

Bankieren met de menselijke maat verder in de praktijk gebracht, aanhoudende stijging klanttevredenheid

Resultaten eerste halfjaar 2019

Diverse initiatieven ontplooid inspelend op de groeiende behoefte aan een bank met een sterke maatschappelijke identiteit

 • Ontwikkeling Gedeelde waarde-scores:
  • Klant: klantgewogen Net Promoter Score voor het eerst positief: +1 (eind 2018: -1)
  • Maatschappij: 41% klimaatneutrale balans (eind 2018: 37%); barometer financiële onbezorgdheid stabiel op 49
  • Medewerker: introductie van een KPI 'oprechte aandacht', die beter aansluit op onze missie. Realisatie juni 2019: 7,6 op een schaal van 1 tot 10
  • Aandeelhouder: rendement op eigen vermogen van 8,6% (eerste helft 2018: 8,5%), gebaseerd op een sterke kapitaalpositie

 

Groei betaalrekeningklanten, hypotheekportefeuille en spaargeld

 • Netto groei aantal betaalrekeningklanten met 43.000 tot 1,53 miljoen; marktaandeel nieuwe betaalrekeningen van 21%
 • Stijging hypotheekportefeuille met € 1,2 miljard tot € 48,5 miljard
 • Marktaandeel nieuwe hypotheken lager op 6,6% (heel 2018: 7,2%); beperkte daling nieuwe hypotheekproductie tot € 2,8 miljard (eerste halfjaar 2018: € 2,9 miljard)
 • Stijging particulier spaargeld met € 1,1 miljard tot € 38,5 miljard; marktaandeel sparen daalde licht tot 10,4% (2018: 10,6%)

 

Stijging nettowinst tot € 154 miljoen, met name dankzij lagere operationele lasten

 • Nettowinst van € 154 miljoen, een stijging ten opzichte van zowel het eerste halfjaar 2018 (€ 149 miljoen) als het tweede halfjaar 2018 (€ 119 miljoen)
 • Totale baten van € 471 miljoen, lager ten opzichte van eerste helft 2018 (€ 480 miljoen) en tweede helft 2018 (€ 478 miljoen) als gevolg van daling netto rentebaten; daling rentemarge tot 1,40% (2018: 1,47%)
 • Daling operationele lasten exclusief wettelijke heffingen naar € 255 miljoen (eerste helft 2018: € 272 miljoen, tweede helft 2018: € 290 miljoen), met name gedreven door lagere personeels- en marketingkosten en een positieve herwaardering van € 7 miljoen gerelateerd aan een eerdere bijdrage in het kader van het depositogarantiestelsel
 • Verbetering efficiencyratio (exclusief wettelijke heffingen) tot 54,3% (eerste helft 2018: 56,7%; tweede helft 2018: 60,8%) veroorzaakt door lagere operationele lasten
 • Vrijval van kredietvoorzieningen van € 13 miljoen (eerste helft 2018: vrijval van € 16 miljoen, tweede helft 2018: last van € 4 miljoen)

 

Onveranderd sterke kapitaalpositie

 • Stijging Tier 1-kernkapitaalratio tot 37,1% (eind 2018: 35,5%); leverage ratio 5,3% (eind 2018: 5,5%)
 • Totaal kapitaalratio gestegen tot 42,7% (eind 2018: 37,1%), met name als gevolg van fusie tussen ↵
  de Volksbank N.V. en de Volksholding B.V.

 

Bekijk webcast

  

Downloads

Deel dit bericht

Laatste nieuws

Over de Volksbank N.V

De Volksbank is de organisatie achter ASN Bank, BLG Wonen, RegioBank en SNS en de drijvende kracht op de achtergrond die vanuit menselijke behoeftes bancaire producten, processen en systemen ontwikkelt. Door te bankieren met de menselijke maat dragen wij samen bij aan een financieel gezond leven voor iedereen in Nederland. ASN Bank stimuleert duurzame vooruitgang, BLG Wonen zorgt dat goed wonen voor iedereen mogelijk is, RegioBank zet zich in voor leefbaarheid in de buurt en SNS vergroot de financiële weerbaarheid van mensen in Nederland. De Volksbank is gevestigd in Utrecht. Voor meer informatie: www.devolksbank.nl