Utrecht,
01
augustus
2016
|
14:39
Europe/Amsterdam

Jeroen Dijst benoemd tot CRO SNS Bank N.V.

Samenvatting

SNS Bank N.V. (SNS Bank) maakt bekend dat Jeroen Dijst per 1 augustus 2016 is benoemd tot statutair lid van de directie in de functie van Chief Risk Officer (CRO). De benoeming, voor een termijn van vier jaar, heeft de goedkeuring van De Nederlandsche Bank en de Europese Centrale Bank.

Jeroen Dijst volgt Martijn Wissels op, wiens benoemingstermijn op 1 november 2016 afloopt. Martijn Wissels werd in november 2013 benoemd tot Directeur Risk Management van SNS REAAL. Op 1 juli 2014 werd hij tevens benoemd tot lid van de statutaire directie van SNS Bank in de functie van CRO. Vanwege ziekte van Martijn Wissels werd deze functie vanaf 1 september 2015 waargenomen door Jeroen Dijst. Nu Dijst per 1 augustus als statutair directeur wordt benoemd, treedt Wissels per diezelfde datum terug.

“Wij zijn Martijn Wissels zeer erkentelijk voor het werk dat hij heeft verzet bij de ontvlechting van SNS Bank uit de SNS REAAL organisatie, in het bijzonder bij het opzetten en verbeteren van een zelfstandige risicobeheerorganisatie. Onder zijn leiding is hiermee een solide basis gelegd voor de toekomst. In Jeroen Dijst hebben we een uitstekende opvolger gevonden voor de functie van CRO. Hij is bekend met de organisatie en de juiste persoon om bij te dragen aan de verdere uitvoering van de strategie van onze bank”, aldus Jan van Rutte, voorzitter van de Raad van Commissarissen van SNS Bank.

Downloads

Deel dit bericht

Laatste nieuws

Over de Volksbank N.V

De Volksbank is de organisatie achter ASN Bank, BLG Wonen, RegioBank en SNS en de drijvende kracht op de achtergrond die vanuit menselijke behoeftes bancaire producten, processen en systemen ontwikkelt. Door te bankieren met de menselijke maat dragen wij samen bij aan een financieel gezond leven voor iedereen in Nederland. ASN Bank stimuleert duurzame vooruitgang, BLG Wonen zorgt dat goed wonen voor iedereen mogelijk is, RegioBank zet zich in voor leefbaarheid in de buurt en SNS vergroot de financiële weerbaarheid van mensen in Nederland. De Volksbank is gevestigd in Utrecht. Voor meer informatie: www.devolksbank.nl