07
juli
2022
|
16:30
Europe/Amsterdam

Kamerbrief met voortgangsrapportage NLFI

Samenvatting

Minister Kaag heeft als minister van Financiën op 7 juli een brief aan de Tweede Kamer gestuurd met als onderwerp de nieuwe voortgangsrapportage van NLFI. De belangrijkste conclusies: de Volksbank heeft een goede start gemaakt met de implementatie van de herziene strategie 2021-2025 ‘beter voor elkaar - van belofte naar impact’. NLFI geeft aan dat we verdere stappen moeten zetten. De Volksbank verwacht vanaf volgend jaar structurele verbeteringen van het financiële resultaat. Zowel NLFI als de minister van Financiën geven de Volksbank tijd en ruimte voor de implementatie van de strategie.

De brief en de voortgangsrapportage van NLFI zijn te vinden op de website van de Tweede Kamer.

We verwelkomen de observaties en standpunten uit de voortgangsrapportage van NLFI. We onderkennen het belang dat hierin uitgesproken wordt voor de uitvoering van onze strategie 2021-2025 ‘beter voor elkaar - van belofte naar impact’. De tijd die we hiervoor krijgen van onze aandeelhouder ervaren we als een belangrijke steun in de rug. We delen de overtuiging dat een succesvolle uitvoering bijdraagt aan het vergroten van de toekomstopties voor een verzelfstandiging waarbij ons maatschappelijk karakter en het vergroten van de diversiteit van het Nederlandse bankenlandschap gewaarborgd blijft.

De uitvoering van de strategie is op dit moment onze grootste prioriteit. Zo heeft de nieuwe organisatie per 1 maart zijn beslag gekregen en is per 16 mei ook het Executive Committee operationeel. Hiermee voeren we de noodzakelijke veranderbewegingen door om de organisatie slagvaardiger te maken. Gelijktijdig zetten we de nodige stappen voor het verder versterken van onze klantrelatie, het vergroten van de maatschappelijke impact en het realiseren van groei vanuit onze vier bankmerken. Bij de presentatie van onze halfjaarcijfers over 2022 op 12 augustus rapporteren we over de financiële voortgang en de progressie van de transformatie.

Deel deze release

Laatste nieuws