Utrecht,
01
juli
2016
|
14:59
Europe/Amsterdam

Kamerbrief over toekomst SNS Bank

Samenvatting

Vandaag heeft de minister van Financiën een brief aan de Tweede Kamer gestuurd over de toekomst van SNS Bank N.V. (SNS Bank). De brief wordt begeleid door een advies van NLFI inzake de toekomstopties voor SNS Bank.

Beide documenten en een begeleidende brief van SNS Bank zijn te vinden op www.rijksoverheid.nl.

Het advies van NLFI inzake de toekomstopties voor SNS Bank is mede tot stand gekomen op basis van intensief contact met SNS Bank. Het advies bevat een beschrijving van de strategie en de huidige en toekomstige profilering van SNS Bank: een veilige retailbank die eenvoudige en transparante financiële producten aanbiedt op het gebied van hypotheken, sparen en betalen. Hierbij maakt de bank gebruik van vier merken met elk een eigen identiteit: ASN Bank, BLG Wonen, RegioBank en SNS. Door een ‘single backoffice’, een krachtige IT-organisatie en een centrale staforganisatie kan SNS Bank effectief en efficiënt werken.

De missie van SNS Bank, ‘bankieren met de menselijke maat’, sluit aan bij de maatschappelijke oproep om invulling te geven aan dienstbaar bankieren. Om deze missie waar te maken heeft SNS Bank een ambitie geformuleerd vanuit het principe van ‘gedeelde waarde’: het optimaliseren van nut voor klanten, verantwoordelijkheid voor de maatschappij, zingeving voor medewerkers en rendement voor de aandeelhouder(s). De komende jaren zal SNS Bank zich richten op het realiseren van deze ambitie.

Sinds 2013, het jaar van nationalisatie, heeft SNS Bank significante vooruitgang geboekt in de verbetering van haar dienstverlening aan klanten, haar bedrijfsvoering en de verduurzaming van haar balans. Daarbij is de bank solide gekapitaliseerd. In het verlengde hiervan voorziet het strategisch plan van SNS Bank voor de komende jaren in een maximale versterking van haar maatschappelijke identiteit, een verdere verbetering van de bedrijfsvoering door focus op eenvoud en efficiency en een aanscherping van het innovatiebeleid als slimme toepasser, redenerend vanuit de klantbehoefte. Voor alle activiteiten van SNS Bank wordt het duurzaamheidsbeleid van ASN Bank leidend.

De minister van Financiën onderschrijft de conclusies van NLFI dat het te vroeg is om een besluit te nemen over de toekomst van SNS Bank en dat uitvoering van het strategisch plan van SNS Bank geen toekomstopties uitsluit.

Wij ervaren het advies van NLFI over de toekomst van onze bank als steun voor de maatschappelijke koers die wij willen varen. SNS Bank heeft een sterke uitgangspositie om de komende jaren het strategisch plan, gericht op versterking van onze maatschappelijke identiteit, verdere verbetering van onze bedrijfsvoering door focus op eenvoud en efficiency, en een aangescherpt innovatiebeleid, te verwezenlijken. Daarnaast zullen wij, in overleg met onze aandeelhouder, potentiële beleggers, toezichthouders en medewerkers, onze toekomstopties onderzoeken.
Maurice Oostendorp, directievoorzitter van de Volksbank

Downloads

Deel dit bericht

Laatste nieuws

Over de Volksbank N.V

De Volksbank is de organisatie achter ASN Bank, BLG Wonen, RegioBank en SNS en de drijvende kracht op de achtergrond die vanuit menselijke behoeftes bancaire producten, processen en systemen ontwikkelt. Door te bankieren met de menselijke maat dragen wij samen bij aan een financieel gezond leven voor iedereen in Nederland. ASN Bank stimuleert duurzame vooruitgang, BLG Wonen zorgt dat goed wonen voor iedereen mogelijk is, RegioBank zet zich in voor leefbaarheid in de buurt en SNS vergroot de financiële weerbaarheid van mensen in Nederland. De Volksbank is gevestigd in Utrecht. Voor meer informatie: www.devolksbank.nl