16
september
2020
|
22:06
Europe/Amsterdam

Onafhankelijk onderzoek naar dynamiek directie de Volksbank is gestart

Samenvatting

Per vandaag, 16 september 2020, is het onafhankelijke deskundigenonderzoek naar de dynamiek in de directie van de Volksbank en de interactie tussen directie en Raad van Commissarissen van de Volksbank van start gegaan.

In de afgelopen weken hebben de onderzoekers, prof. Mr. G.C. Boot en Dr. P.W.M. Nobelen, gewerkt aan hun opdrachtomschrijving, de te volgen onderzoeksopzet en afbakening.

In de onderzoeksopdracht staan als te onderzoeken onderwerpen het functioneren van de directie van de Volksbank, de interactie tussen de (leden van de) directie en de raad van commissarissen van de Volksbank en al hetgeen de onderzoekers in dit verband relevant achten voor een gedegen onderzoek. Het onderzoek betreft de periode januari tot en met augustus 2020.

Naar verwachting neemt het onderzoek en het daarna op te leveren rapport enige maanden in beslag.

Deel deze release

Laatste nieuws