Utrecht,
19
maart
2020
|
09:52
Europe/Amsterdam

Pieter Veuger nieuwe CFO van de Volksbank

Samenvatting

Pieter Veuger is per 19 maart 2020 toegetreden tot de statutaire directie van de Volksbank N.V. (de Volksbank) in de functie van Chief Financial Officer (CFO). Pieter volgt Annemiek van Melick op, die per 1 september 2019 uit de statutaire directie terugtrad.

Op 12 december 2019 is het voornemen bekendgemaakt om Pieter Veuger voor te dragen voor benoeming als CFO. Deze voordracht was onder voorbehoud van goedkeuring door de toezichthouders. Nu die goedkeuring is ontvangen, heeft de Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AVvA) besloten tot benoeming van Pieter. Zijn benoemingstermijn loopt tot de sluiting van de AVvA in 2024.

De raad van commissarissen (RvC) is verheugd Pieter als lid van de statutaire directie te mogen verwelkomen. De RvC heeft er het volste vertrouwen in dat hij een waardevolle bijdrage gaat leveren aan de verdere uitvoering van de missie en strategie van de Volksbank.

Met de benoeming van Pieter bestaat de directie van de Volksbank thans uit Maurice Oostendorp (CEO), Jeroen Dijst (CRO), Marinka van der Meer (CCO), Mirjam Verhoeven (COO) en Pieter Veuger (CFO).

Downloads

Deel dit bericht

Laatste nieuws

Over de Volksbank N.V

De Volksbank is de organisatie achter ASN Bank, BLG Wonen, RegioBank en SNS en de drijvende kracht op de achtergrond die vanuit menselijke behoeftes bancaire producten, processen en systemen ontwikkelt. Door te bankieren met de menselijke maat dragen wij samen bij aan een financieel gezond leven voor iedereen in Nederland. ASN Bank stimuleert duurzame vooruitgang, BLG Wonen zorgt dat goed wonen voor iedereen mogelijk is, RegioBank zet zich in voor leefbaarheid in de buurt en SNS vergroot de financiële weerbaarheid van mensen in Nederland. De Volksbank is gevestigd in Utrecht. Voor meer informatie: www.devolksbank.nl