15
januari
2021
|
15:58
Europe/Amsterdam

Reactie de Volksbank op spoofing-item Kassa

Samenvatting

In de televisie-uitzending van zaterdag 16 januari besteedt het BNN VARA-programma Kassa aandacht aan spoofing. Kassa heeft de Volksbank om een toelichting gevraagd op de uitvoering van de op 18 december toegezegde coulanceregeling.

De reactie van de Volksbank:

"De Volksbank komt sinds oktober alle slachtoffers van spoofing uit 2020 tegemoet met een coulance vergoeding. De hoogte van de tegemoetkoming is bepaald aan de hand van de feiten en omstandigheden van elke oplichtingszaak, omdat bankieren met de menselijke maat maatwerk betreft, waarbij wij ook kijken naar de eigen verantwoordelijkheid van de klant. Eind december heeft de Volksbank zich met de sectorbrede toezegging aan het ministerie van Financiën gecommitteerd aan in voorkomende situaties de coulance aan te vullen. Ons uitgangspunt is dat we 100% van de schade vergoeden aan gedupeerde klanten, die gedurende 2020 te goeder trouw handelden en daardoor schade hebben ondervonden als gevolg van spoofing van ons telefoonnummer.

Naar aanleiding van deze toezegging, hebben wij een interne check uitgevoerd. In dat kader hebben wij voor het overgrote deel van de klanten inmiddels 100% coulance betracht of zullen dat in voorkomende gevallen nog doen. Zo ook voor de drie voorkomende situaties waar u in uw e-mail naar verwijst. In lijn met de toezeggingen over coulance zullen ook zij op korte termijn bericht ontvangen over een aanvulling van de tegemoetkoming. Voor 2021 volgen we verder de interbancaire afspraken (NVB) en op basis daarvan kijken we dan weer opnieuw naar ons coulancekader vanaf 1 januari 2021.

Vanuit de Volksbank hechten we eraan dat er doorlopende aandacht is over cybersecurity en veilig bankieren belangrijk, zodat klanten weerbaar worden tegen cyber criminelen. En het kan niet vaak genoeg worden gezegd dat banken nooit vragen aan hun klanten om geld over te maken of codes te delen. Ons devies richting klanten blijft: Hang op, klik weg, bel uw bank en verifieer het verhaal. Doe dit al bij de geringste twijfel en helemaal als u zich onder druk gezet voelt. Doorlopend blijft de Volksbank en de sector mensen voorlichten en waarschuwen en ondernemen wij (technische) maatregelen om fraude en oplichting te bemoeilijken. Hierin werken wij ook samen met andere sectoren zoals bijv. de telecomsector maar bijvoorbeeld ook met politie en justitie."