Utrecht,
14
februari
2020
|
10:07
Europe/Amsterdam

Resultaten 2019

Samenvatting

Toenemende herkenning en waardering voor de Volksbank als een veilige bank met veilige producten; diverse initiatieven ontplooid om onze maatschappelijke identiteit verder te versterken

Ontwikkeling Gedeelde waarde-scores:

 • Klant: verbetering klantgewogen Net Promoter Score naar nul (eind 2018: -1)
 • Maatschappij: 44% klimaatneutrale balans (eind 2018: 37%); Barometer Financiële Onbezorgdheid vrijwel stabiel op 48%
 • Medewerker: introductie van een KPI 'Oprechte aandacht' die beter aansluit op onze missie. Realisatie van 7,7 op een schaal van 1 tot 10
 • Aandeelhouder: rendement op eigen vermogen van 7,7% (2018: 7,6%), gebaseerd op een sterke kapitaalpositie

 

Groei betaalrekeningklanten, hypotheekportefeuille en spaargeld

 • Netto groei aantal betaalrekeningklanten met 80.000 tot 1,57 miljoen; marktaandeel nieuwe betaalrekeningen van 21%
 • Stijging hypotheekportefeuille met € 0,9 miljard tot € 48,2 miljard, met name door € 0,7 miljard IFRS-waarderingsaanpassingen; commerciële groei van € 0,2 miljard, lager dan 2018 (€ 1,3 miljard)
 • Marktaandeel nieuwe hypotheken lager op 6,1% (2018: 7,2%); daling nieuwe hypotheekproductie tot € 5,5 miljard (2018: € 5,9 miljard)
 • Stijging particulier spaargeld met € 1,0 miljard tot € 38,4 miljard; marktaandeel sparen daalde licht tot 10,4% (2018: 10,6%)

 

Stijging nettowinst tot € 275 miljoen, vooral dankzij lagere operationele lasten

 • Nettowinst van € 275 miljoen, een stijging van 3% ten opzichte van 2018 (€ 268 miljoen)
 • Totale baten van € 929 miljoen, lager ten opzichte van 2018 (€ 958 miljoen) als gevolg van daling netto rentebaten; daling rentemarge tot 1,37% (2018: 1,47%)
 • Daling operationele lasten exclusief wettelijke heffingen naar € 533 miljoen (2018: € 562 miljoen), gedreven door lagere personeels- en advieskosten en een positieve herwaardering van € 7 miljoen gerelateerd aan een eerdere bijdrage in het kader van het depositogarantiestelsel
 • Verbetering efficiencyratio (exclusief wettelijke heffingen) tot 57,3% (2018: 58,7%) veroorzaakt door lagere operationele lasten
 • Terugname van waardeverminderingen van financiële activa van € 7 miljoen (2018: terugname van € 12 miljoen)

 

Sterke kapitaalpositie, ook na kapitaaluitkering aan NLFI

 • Kapitaaluitkering van € 250 miljoen in 2019 aan aandeelhouder NLFI; voorgesteld dividend over 2019: € 165 miljoen (pay-out ratio: 60%)
 • Daling Tier 1-kernkapitaalratio tot 32,6% (eind 2018: 35,5%); leverage ratio 5,1% (eind 2018: 5,5%)
 • Totaal kapitaalratio gestegen tot 37,8% (eind 2018: 37,1%), als gevolg van fusie tussen de Volksbank N.V. en de Volksholding B.V.

Meer informatie bij Resultaten & Presentaties

Downloads

Deel dit bericht

Laatste nieuws

Over de Volksbank N.V

De Volksbank is de organisatie achter ASN Bank, BLG Wonen, RegioBank en SNS en de drijvende kracht op de achtergrond die vanuit menselijke behoeftes bancaire producten, processen en systemen ontwikkelt. Door te bankieren met de menselijke maat dragen wij samen bij aan een financieel gezond leven voor iedereen in Nederland. ASN Bank stimuleert duurzame vooruitgang, BLG Wonen zorgt dat goed wonen voor iedereen mogelijk is, RegioBank zet zich in voor leefbaarheid in de buurt en SNS vergroot de financiële weerbaarheid van mensen in Nederland. De Volksbank is gevestigd in Utrecht. Voor meer informatie: www.devolksbank.nl