12
augustus
2022
|
07:29
Europe/Amsterdam

Resultaten over het eerste halfjaar 2022

Samenvatting

De Volksbank presenteert de resultaten over het eerste halfjaar 2022.

Vooruitgang bij de uitvoering van onze strategie in een dynamische en complexe markt

Ontwikkelingen in langetermijndoelstellingen:

 • Klanten: toename aantal actieve multiklanten tot 1.047.000 (eind 2021: 1.015.000); klantgewogen 
  Net Promoter Score lager op +3 (eind 2021: +6)
 • Maatschappij: verbetering klimaatneutrale balans naar 58% (eind 2021: 55%)
 • Medewerkers: KPI voor Oprechte aandacht vrijwel stabiel op 7,7 (eind 2021: 7,8)
 • Aandeelhouder: rendement op eigen vermogen stabiel op 5,5% (1HJ21: 5,5%)

 

Goede groei in nieuwe hypotheekproductie en mkb-leningen; particulier spaargeld vrijwel stabiel

 • Groei nieuwe hypotheekproductie tot € 4,3 miljard (1HJ21: € 3,3 miljard); stijging woninghypotheek-portefeuille, exclusief IFRS waarderingsaanpassingen, tot € 48,0 miljard (eind 2021: € 47,2 miljard)
 • Stijging mkb-leningen met € 145 miljoen (1HJ21: € 44 miljoen) naar € 975 miljoen
 • Particulier spaargeld nagenoeg stabiel op € 45,7 miljard (eind 2021: € 45,6 miljard)
 • Daling beheerd vermogen met € 0,8 miljard tot € 4,0 miljard, als gevolg van dalende aandelenmarkten

 

Nettowinst vrijwel stabiel op € 95 miljoen (1HJ21: € 94 miljoen), gesteund door een hoog resultaat op financiële instrumenten en hogere inkomsten uit provisies en beheervergoedingen

 • Totale baten stegen met 11% naar € 463 miljoen, ten gevolge van een hoog resultaat op financiële instrumenten (met name op swaptions als gevolg van stijgende marktrentes) en een stijging van 20% in inkomsten uit provisies en beheervergoedingen. Netto rentebaten daalden met 5% tot € 372 miljoen
 • Operationele lasten stegen met € 1 miljoen naar € 323 miljoen; operationele lasten gecorrigeerd voor incidentele posten daalden met 2%
 • Bijzondere waardeverminderingen van financiële activa waren met € 11 miljoen beperkt (1HJ21: een terugname van € 31 miljoen)

 

Kapitaalpositie blijft robuust met kapitaalratio’s boven onze minimumdoelstellingen. Daling Tier 1-kernkapitaalratio en leverage ratio

 • Tier 1-kernkapitaalratio lager op 20,8% (eind 2021: 22,7%), met name door een toename van risicogewogen activa, als gevolg van een toegenomen blootstelling aan overige financiële instellingen om het rendement op het liquiditeitsoverschot te optimaliseren; de Basel IV volledig ingefaseerde Tier 1-kernkapitaalratio was lager op 20,8% (eind 2021: 22,5%)
 • Leverage ratio lager op 4,6% (eind 2021: 5,1%) omdat de steunmaatregel van de ECB per 1 april 2022 afliep. De uitgifte van € 300 miljoen aan aanvullend Tier-1 kapitaal versterkte de leverage ratio

Martijn Gribnau, CEO van de Volksbank: “In de eerste helft van 2022 boekten we verdere vooruitgang op onze strategie waarmee we ons richten op het versterken van de klantrelatie en het vergroten van onze maatschappelijke impact. In mei werden onze merken RegioBank, SNS en ASN Bank verkozen tot de drie meest klantvriendelijke banken van Nederland. Een prestatie die de waardering van onze klanten voor onze koers onderstreept en die we samen met onze medewerkers hebben neergezet. We hebben onze klimaatneutrale balans verbeterd en onze merken hebben verschillende initiatieven ontplooid om een positieve bijdrage aan de maatschappij te leveren.

Anderhalf jaar na de introductie van onze strategie beginnen de resultaten zichtbaar te worden. In de toekomst passen we ons bedrijfsmodel aan door de invoering van een maandelijkse vergoeding voor basisbankdiensten. We blijven ons richten op het bouwen aan een robuuste financiële en operationele organisatie. Om onze klantrelatie te versterken en maatschappelijke impact te vergroten blijven we investeren in onze medewerkers, producten, diensten, data en IT-infrastructuur.”

 

Lees meer op Resultaten & presentaties. Bekijk hier de webcast voor pers.

Downloads