Utrecht,
15
april
2019
|
13:52
Europe/Amsterdam

Samenstelling van de directie van de Volksbank

Samenvatting

De raad van commissarissen van de Volksbank N.V. (de Volksbank) maakt haar voornemen bekend om Maurice Oostendorp voor te dragen voor herbenoeming als voorzitter van de directie van de Volksbank tijdens de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 25 april 2019.

De herbenoeming zal ingaan per 17 augustus 2019 en loopt tot de datum van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders in het voorjaar van 2023. De raad van commissarissen zal tijdens de benoemingstermijn de opvolging van Maurice Oostendorp ter hand nemen.

Maurice Oostendorp geeft sinds zijn benoeming op 17 augustus 2015 met veel enthousiasme leiding aan de Volksbank. De bank staat er robuuster voor dan vier jaar geleden en wordt in toenemende mate erkend als een bank die concreet invulling geeft aan haar maatschappelijke rol. We zijn daarom blij dat Maurice zijn voorzitterschap voortzet.
Jan van Rutte, voorzitter van de Raad van Commissarissen van de Volksbank

Annemiek van Melick treedt terug uit directie de Volksbank

Chief Financial Officer Annemiek van Melick heeft, anticiperend op het einde van haar benoemingstermijn, te kennen gegeven niet voor herbenoeming als CFO en lid van de directie in aanmerking te willen komen. Ze zal in september de Volksbank verlaten. Annemiek van Melick over haar besluit: “Sinds 2008 ben ik werkzaam bij deze organisatie, waarvan sinds 2014 als CFO en lid van de statutaire directie van de Volksbank. Het was een persoonlijke en lastige afweging om af te zien van een volgende termijn als CFO omdat de Volksbank een prachtige bank is met een maatschappelijk relevante missie en zeer betrokken collega’s, maar na meer dan 10 jaar is het voor mij tijd voor iets nieuws.

Maurice Oostendorp betreurt het vertrek van Annemiek van Melick: “Annemiek heeft een cruciale bijdrage geleverd aan de opbouw van de Volksbank, zowel op strategisch als financieel gebied. In 2012 stond zij, samen met een aantal collega’s, aan de wieg van de huidige strategie van Bankieren met de menselijke maat. Onder haar leiding is de financiële functie binnen de Volksbank ontwikkeld tot een professionele en toekomstgerichte organisatie en is onze reputatie op de financiële markten aanzienlijk verbeterd. Dit wordt onder meer weerspiegeld in de Henri Sijthoff-prijs voor het beste jaarverslag over 2016 en onze huidige credit ratings. Ik vind het jammer dat zij de Volksbank gaat verlaten maar respecteer haar keuze en wens haar zakelijk en persoonlijk alle goeds voor de toekomst.”

Jan van Rutte zegt respect te hebben voor het besluit van Annemiek van Melick: “We zijn Annemiek zeer erkentelijk voor haar voortreffelijke werkzaamheden en haar inzet voor de bank. Haar professionaliteit, betrokkenheid en resultaatgerichtheid waarderen wij enorm. We zullen op korte termijn het proces starten om in de ontstane vacature te gaan voorzien.”

De directie van de Volksbank wordt naast de CEO en CFO gevormd door Jeroen Dijst (CRO), Marinka van der Meer (CCO) en – onder voorbehoud van goedkeuring door de toezichthouders – Mirjam Verhoeven (COO).

Deel dit bericht

Downloads

Laatste nieuws

Over de Volksbank N.V

De Volksbank is de organisatie achter ASN Bank, BLG Wonen, RegioBank en SNS en de drijvende kracht op de achtergrond die vanuit menselijke behoeftes bancaire producten, processen en systemen ontwikkelt. Door te bankieren met de menselijke maat dragen wij samen bij aan een financieel gezond leven voor iedereen in Nederland. ASN Bank stimuleert duurzame vooruitgang, BLG Wonen zorgt dat goed wonen voor iedereen mogelijk is, RegioBank zet zich in voor leefbaarheid in de buurt en SNS vergroot de financiële weerbaarheid van mensen in Nederland. De Volksbank is gevestigd in Utrecht. Voor meer informatie: www.devolksbank.nl