21
april
2023
|
10:56
Europe/Amsterdam

Vergoeding houders onteigende effecten SNS REAAL en SNS Bank

Samenvatting

Het ministerie van Financiën zal een vergoeding betalen aan houders van onteigende effecten en andere vermogensbestanddelen SNS REAAL en SNS Bank. De vergoeding geldt ook voor houders van een SNS Participatie Certificaat tranche 3 en houders van een onteigende lening.

De Hoge Raad heeft op 21 april 2023 bevestigd dat bepaalde houders van onteigende effecten en vermogensbestanddelen (achtergestelde obligaties) SNS REAAL en SNS Bank recht hebben op een vergoeding (schadeloosstelling) van de overheid. Deze schadeloosstelling is bedoeld ter compensatie voor de onteigening van SNS REAAL en SNS Bank in 2013. Ook aan claimhouders van een onteigende lening of SNS Participatie Certificaat tranche 3 is een schadeloosstelling toegekend.

Houders van een onteigende lening of SNS Participatie Certificaat tranche 3 die recht hebben op een vergoeding worden benaderd door het ministerie van Financiën.

Meer informatie is te vinden op de website www.vergoedingsns.nl. De helpdesk van het ministerie is telefonisch bereikbaar via  088-7925000, op werkdagen van 09:00 – 17:00 uur.

De klantenservice van het merk SNS van de Volksbank kan over deze zaak geen informatie geven.