27
januari
2021
|
12:48
Europe/Amsterdam

Voortgang onafhankelijk onderzoek de Volksbank

Samenvatting

De uitkomst van het onafhankelijke onderzoek naar de dynamiek in de directie van de Volksbank en de interactie tussen de directie en de Raad van Commissarissen van de Volksbank is nog niet beschikbaar. De communicatie over de uitkomst van het onderzoek is onderwerp van een kort geding dat is aangespannen door een oud-bestuurder van de Volksbank.

Het kort geding vindt plaats op 2 februari 2021. De onderzoekers hebben aan de Volksbank aangegeven de uitspraak van de rechter te willen afwachten voordat zij het rapport afronden. Naar verwachting zal de voorzieningenrechter binnen twee weken na de zitting uitspraak doen. Vandaag heeft de minister van Financiën de Tweede Kamer hierover geïnformeerd. De Volksbank heeft kennisgenomen van de dagvaarding en doet hierover geen inhoudelijke mededelingen. De bank ziet de uitkomst van het kort geding met vertrouwen tegemoet.