08
maart
2024
|
08:57
Europe/Amsterdam

De Volksbank vergroot samen met andere banken inzet om discriminatie uit te sluiten

Samenvatting

Op 8 maart 2024 bericht de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) over een onderzoek uitgevoerd door EY waarin wordt geconcludeerd dat binnen de deelnemende banken weinig tot geen sprake lijkt te zijn van structurele discriminatie of racisme. Banken houden er echter rekening mee dat er mogelijk klachten zijn. Om die redenen gaan banken hun inzet vergroten om discriminatie uit te blijven sluiten.

Zo gaan de NVB en haar leden op korte termijn een dialoog opzetten met onder meer islamitische belangenorganisaties. Verder is de NVB in gesprek over aansluiting bij het landelijk meldpunt discriminatie.nl. Daarnaast gaan de banken kennis en ervaring uitwisselen om eventuele (onbewuste) vooroordelen intern bespreekbaar te maken en zelf aan te pakken.

Aanleiding voor het onderzoek door EY waren de eerdere uitspraken van de Nationaal Coördinator tegen Discriminatie en Racisme (NCDR) over negatieve klantervaringen bij de uitvoering van het wettelijk verplichte klantonderzoek door banken.

Hoewel (ervaren) discriminatie met name voort lijkt te komen uit de verplichte uitvoering van sanctiewetgeving en de anti-witwaswet (Wwft), constateren banken echter dat verbetering mogelijk en misschien zelfs nodig is om (ervaren) discriminatie nu en in de toekomst uit te sluiten. De banken kondigen daarom de genoemde acties aan.
 

Maatschappelijke verantwoordelijkheid

De Volksbank is maatschappelijk betrokken en maakt zich hard voor het tegengaan van discriminatie. Wij tolereren discriminatie niet en nemen elk signaal dat hierop duidt uiterst serieus. Om die reden sluiten we ons samen met de andere banken aan bij de initiatieven die vandaag bekend zijn gemaakt via de NVB.

De Volksbank wil bijdragen aan een veilige samenleving en een betrouwbaar financieel systeem, dat niet wordt misbruikt door criminelen of terroristen. We vinden dit zelf belangrijk én het moet van de wet. 

Vanuit de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) is de Volksbank wettelijk verplicht om goed onderzoek te doen en de vragen te stellen die hierbij horen. Onze (potentiële) klanten kunnen dit als vervelend ervaren. Om het onderzoek zo klantvriendelijk mogelijk te doen, houden wij de communicatie met onze klanten regelmatig tegen het licht.
 

Onderzoek ministerie en DNB

Ook het ministerie van Financiën en De Nederlandsche Bank komen binnenkort met resultaten van hun onderzoeken naar mogelijke discriminatie bij financiële instellingen. Vooruitlopend daarop starten de banken al de genoemde acties. Als van alle onderzoeken de resultaten bekend zijn, zullen de banken zo nodig aanvullende maatregelen nemen om discriminatie te voorkomen en uit te sluiten. In de tussentijd blijven banken in gesprek met relevante belangenorganisaties en vertegenwoordigers van klanten.
 

Het volledige NVB-nieuwsbericht is hier te lezen.

Deel deze release