12
december
2022
|
10:44
Europe/Amsterdam

De Volksbank neemt kennis van uitkomsten EU-brede Transparency Exercise 2022

Samenvatting

De Volksbank N.V. heeft kennisgenomen van de mededelingen die de Europese Bankautoriteit (EBA) en de Europese Centrale Bank hebben gedaan ten aanzien van de informatie over de EU-brede Transparency Exercise 2022 en het voldoen aan het besluit van de Raad van Toezichthouders van de EBA. De uitkomsten van de transparency exercise met betrekking tot de Volksbank zijn te vinden op de website van de EBA.

Achtergrond EU-brede Transparency Exercise

De Raad van Toezichthouders van EBA heeft zijn goedkeuring verleend aan het pakket voor de EU-brede Transparency Exercise die sinds 2016 jaarlijks wordt uitgevoerd en samen met het Risk Assessment Report (RAR) wordt gepubliceerd. Wat betreft de vorm en reikwijdte wordt de transparency exercise uitsluitend gebaseerd op COREP/FINREP gegevens om een toereikend en passend niveau van informatieverstrekking aan marktdeelnemers te waarborgen.

De templates zijn ingevuld door de EBA en vervolgens naar banken en toezichthouders gezonden voor verificatie. Banken hebben de gelegenheid gehad eventuele fouten die zij signaleerden, te corrigeren en alsnog correcte gegevens in te dienen via de normale kanalen voor toezichts-rapportage, en konden specifieke informatie toevoegen die noodzakelijk was om afzonderlijke gegevens nader toe te lichten.

Over de Volksbank N.V.

De Volksbank is de organisatie achter ASN Bank, BLG Wonen, RegioBank en SNS en de drijvende kracht op de achtergrond die vanuit menselijke behoeftes bancaire producten, processen en systemen ontwikkelt. Door te bankieren met de menselijke maat dragen wij samen bij aan een financieel gezond leven voor iedereen in Nederland. ASN Bank stimuleert duurzame vooruitgang, BLG Wonen zorgt dat goed wonen voor iedereen mogelijk is, RegioBank zet zich in voor leefbaarheid in de buurt en SNS vergroot de financiële weerbaarheid van mensen in Nederland. De Volksbank is gevestigd in Utrecht. Voor meer informatie: www.devolksbank.nl

DISCLAIMER
Dit persbericht bevat uitsluitend feitelijke informatie en dient niet te worden opgevat als een opinie of aanbeveling met betrekking tot de koop of verkoop van effecten die zijn uitgegeven door de Volksbank N.V. Dit persbericht bevat geen waardeoordeel of voorspelling met betrekking tot de financiële resultaten van de Volksbank N.V. Als u geen persberichten van de Volksbank N.V. wilt ontvangen, dan kunt u een e-mail sturen naar communicatie@devolksbank.nl.