Utrecht,
23
februari
2018
|
13:29
Europe/Amsterdam

De Volksbank rapporteert over 2017 een nettowinst van € 329 miljoen

Samenvatting

De uitvoering van onze missie 'Bankieren met de menselijke maat' leidde tot vooruitgang bij het realiseren van de gedeelde waarde doelstellingen en tot aanhoudende commerciële groei.

 • Klant: de klantgewogen Net Promoter Score steeg naar -3 (2016: -8); bij een marktaandeel in nieuwe betaalrekeningen van 20% steeg het aantal betaalrekeningklanten naar 1,4 miljoen
 • Maatschappij: de klimaatneutrale balans steeg naar 27% (2016: 22%); de Volksbank introduceert als eerste
  bank een kwantitatieve doelstelling voor financiële weerbaarheid van haar klanten
 • Werknemer: de betrokkenheid (7,6) en bevlogenheid (7,4) bleven op peil maar de medewerker NPS liet, met
  name door de geplande personeelsreductie, een daling zien naar -2 (2016: 30)
 • Aandeelhouder: het gecorrigeerd rendement op eigen vermogen, gebaseerd op een zeer solide
  kapitaalpositie, lag met 8,7% (2016: 10,8%) boven de doelstelling van 8%
 • Resultaat: de nettowinst daalde licht tot € 329 miljoen (2016: € 349 miljoen)
 • Nettowinst gecorrigeerd voor incidentele posten daalde tot € 316 miljoen (2016: € 374 miljoen); deze
  daling werd hoofdzakelijk gedreven door een lagere netto vrijval van voorzieningen voor leningen
 • Baten: de netto rentebaten waren fractioneel lager op € 924 miljoen (2016: € 938 miljoen); de rentemarge
  verbeterde naar 1,50% (2016: 1,48%)
 • Lasten: de operationele lasten daalden naar € 603 miljoen (2016: € 642 miljoen); exclusief wettelijke
  heffingen en incidentele posten daalden de operationele lasten slechts licht naar € 560 miljoen (2016: € 564
  miljoen): hogere dotaties aan niet-kredietrisico gerelateerde voorzieningen compenseerden grotendeels de
  eerste positieve effecten van efficiencymaatregelen
 • Particuliere hypotheken: de hypotheekportefeuille groeide met € 1,0 miljard naar € 45,9 miljard dankzij
  een stijging van 41% van de nieuwe hypotheekproductie; het marktaandeel nieuwe hypotheken steeg naar
  6.8% (2016: 5,7%)
 • Kwaliteit van de hypotheekportefeuille: particuliere hypotheken in achterstand daalden verder tot € 559
  miljoen, 1,2% van de totale particuliere hypotheken (eind 2016: € 705 miljoen, 1,5%)
 • Kapitaalpositie: de Tier 1-kernkapitaalratio steeg tot 34,1% (2016: 29,2%); de leverage ratio steeg eveneens,
  tot 5,5% (2016: 5,2%)
 • Voorgestelde dividenduitkering over 2017 aan NLFI van € 190 miljoen, corresponderend met een pay-out
  ratio van 60% (2016: € 135 miljoen; 41%)
2017 stond voor de Volksbank in het teken van het in de praktijk brengen van onze in 2016 herijkte strategie: we willen een bank zijn met een onderscheidend maatschappelijk profiel, handelend vanuit klantbehoeften. Hiertoe zijn in 2017 een groot aantal initiatieven ontplooid. Voorbeelden zijn de introductie van een unieke doelstelling voor de financiële weerbaarheid van onze klanten, ons beleid inzake klantgegevens en het niet langer gebruik maken van incassobureaus voor klanten met een betalingsachterstand. De positieve ontwikkeling van de klanttevredenheid, de groei van het aantal betaalrekeningklanten en de toegenomen klimaatneutraliteit van onze balans geven aan dat we op de goede weg zijn. Het rendement op eigen vermogen bleef hierbij boven onze doelstelling van 8%, bij een zeer solide kapitaalpositie. Een aandachtspunt is wel de daling van de medewerker NPS onder invloed van onzekerheid over de werkgelegenheid in de bancaire sector als geheel en de efficiency-initiatieven van de Volksbank.
Maurice Oostendorp, directievoorzitter van de Volksbank

Dankzij een sterke stijging van de nieuwe hypotheekproductie steeg de totale hypotheekportefeuille in 2017, ondanks een hoog niveau van (vervroegde) aflossingen. De nettowinst bleef op een hoog niveau, opnieuw ondersteund door een vrijval van voorzieningen voor leningen als gevolg van een verbetering van de kwaliteit van onze hypotheekportefeuille. Onze kapitaalpositie bleef onveranderd sterk, ruim voldoende om de impact van nieuwe wetgeving, zoals Basel IV en IFRS 9, op te vangen en onze strategie verder uit te voeren”, aldus Maurice Oostendorp.

Webcast pers

Webcast analisten

Downloads

Deel dit bericht

Laatste nieuws

Over de Volksbank N.V

De Volksbank is de organisatie achter ASN Bank, BLG Wonen, RegioBank en SNS en de drijvende kracht op de achtergrond die vanuit menselijke behoeftes bancaire producten, processen en systemen ontwikkelt. Door te bankieren met de menselijke maat dragen wij samen bij aan een financieel gezond leven voor iedereen in Nederland. ASN Bank stimuleert duurzame vooruitgang, BLG Wonen zorgt dat goed wonen voor iedereen mogelijk is, RegioBank zet zich in voor leefbaarheid in de buurt en SNS vergroot de financiële weerbaarheid van mensen in Nederland. De Volksbank is gevestigd in Utrecht. Voor meer informatie: www.devolksbank.nl