Utrecht,
01
april
2021
|
14:04
Europe/Amsterdam

De Volksbank rondt juridische fusie met de Volksholding af

Samenvatting

De Volksbank kondigt de afronding aan van de juridische fusie tussen de Volksbank N.V. (de Volksbank) en de Volksholding B.V. (de Volksholding) per 30 maart 2019. De voorgenomen juridische fusie werd op 15 februari van dit jaar door de bank aangekondigd, onder voorwaarde van goedkeuring door de toezichthouders. Deze is inmiddels verkregen. De enig aandeelhouder van de Volksholding, de Stichting administratiekantoor beheer financiële instellingen (NLFI), heeft met de fusie ingestemd.

Met de afronding van deze fusie is de Volksholding opgehouden te bestaan. Als gevolg hiervan is NLFI enig aandeelhouder in de Volksbank geworden. Voor de houders van schuldbewijzen uitgegeven door de Volksbank verandert er niets.

Als gevolg van de interpretatie van artikel 82 van de Capital Requirements Regulation (CRR) van de Europese Bankautoriteit (EBA) werd het Tier 2-kapitaal van de Volksbank minder dan volledig effectief. De totale kapitaalratio op geconsolideerde basis ultimo 2018 bedroeg 37,1% waar deze, zonder de EBA-interpretatie, 40,8% zou hebben bedragen. De fusie mitigeert in zijn geheel de gevolgen van de EBA-interpretatie, waardoor het Tier 2-kapitaal van de Volksbank per 30 maart 2019 weer volledig effectief is. Bovendien worden door de fusie de administratieve processen vereenvoudigd en administratieve kosten verlaagd. Er is geen sprake van andere materiële effecten.

Downloads

Deel dit bericht

Laatste nieuws

Over de Volksbank N.V

De Volksbank is de organisatie achter ASN Bank, BLG Wonen, RegioBank en SNS en de drijvende kracht op de achtergrond die vanuit menselijke behoeftes bancaire producten, processen en systemen ontwikkelt. Door te bankieren met de menselijke maat dragen wij samen bij aan een financieel gezond leven voor iedereen in Nederland. ASN Bank stimuleert duurzame vooruitgang, BLG Wonen zorgt dat goed wonen voor iedereen mogelijk is, RegioBank zet zich in voor leefbaarheid in de buurt en SNS vergroot de financiële weerbaarheid van mensen in Nederland. De Volksbank is gevestigd in Utrecht. Voor meer informatie: www.devolksbank.nl