Utrecht,
13
augustus
2021
|
17:02
Europe/Amsterdam

Halfjaarresultaten 2021

Samenvatting

De Volksbank presenteert de resultaten over het eerste halfjaar 2021.

De Volksbank laat vooruitgang zien op haar Gedeelde waarde-scores gekoppeld aan haar nieuwe strategie voor 2021 - 2025: 'beter voor elkaar - van belofte naar impact'

 • Klant: klantgewogen Net Promoter Score hoger op +6 (eind 2020: +2); toename aantal actieve multiklanten tot 978.000 (eind 2020: 949.000)

 • Maatschappij: klimaatneutrale balans lager op 57% als gevolg van een daling van 9%-punten door eerste toepassing van de PCAF-methode; gecorrigeerd voor dit effect verbeterde de klimaatneutraliteit tot 66%

 • Medewerker: KPI voor 'Oprechte aandacht' van 7,8 (eind 2020: 7,9)

 • Aandeelhouder: rendement op eigen vermogen van 5,5% (2020: 5,1%)

Groei betaalrekeningklanten, hypotheken, mkb-leningen, particulier spaargeld en beheerd vermogen

 • Netto groei aantal betaalrekeningklanten met 61.000 tot 1,72 miljoen

 • Lichte groei hypotheekportefeuille, exclusief IFRS waarderingsaanpassingen, tot € 46,3 miljard (eind 2020: € 46,2 miljard). Stijging nieuwe hypotheekproductie tot € 3,3 miljard (eerste helft van 2020: € 3,0 miljard); marktaandeel nieuwe hypotheken lager op 4,9% (2020: 5,0%)

 • Groei mkb-leningen met € 44 miljoen tot € 768 miljoen

 • Groei particulier spaargeld met € 2,6 miljard tot € 44,7 miljard; marktaandeel stijgt naar 11,0% (2020: 10,8%)

 • Stijging beheerd vermogen met € 0,3 miljard tot € 4,2 miljard

Nettowinst daalt naar € 94 miljoen, door aanhoudende druk op netto rentebaten en hogere operationele lasten, deels gecompenseerd door een terugname van bijzondere waardeverminderingen

 • Nettowinst van € 94 miljoen, 11% lager ten opzichte van de eerste helft van 2020 (€ 106 miljoen)

 • Totale baten dalen tot € 417 miljoen (eerste helft van 2020: € 480 miljoen), met name als gevolg van de druk op de netto rentebaten

 • Operationele lasten stijgen naar € 322 miljoen (eerste helft van 2020: € 292 miljoen); circa de helft van de stijging is het gevolg van hogere personeelskosten vanwege de implementatie van de nieuwe strategie en de andere helft is het gevolg van hogere wettelijke heffingen

 • Terugname van bijzondere waardeverminderingen van financiële activa van € 31 miljoen (eerste helft van 2020: een last van € 45 miljoen), ten gevolge van positievere macro-economische vooruitzichten en hogere huizenprijzen, ondanks een hogere expert overlay

Sterke kapitaalpositie

 • Tier 1-kernkapitaalratio van 28,3% (eind 2020: 31,2%); leverage ratio van 5,1% (eind 2020: 5,2%)

 • Voornemen tot uitkering van het resterende dividend over 2019 en het dividend over 2020 voor een totaalbedrag van € 249 miljoen in oktober 2021; dit heeft geen invloed op onze kapitaalpositie

We hebben de eerste helft van 2021 een goede start gemaakt met de uitvoering van onze nieuwe strategie ‘beter voor elkaar - van belofte naar impact’. Waarin we inzetten op een sterke klantrelatie en het realiseren van maatschappelijke impact. Mooi dat dit zich
vertaalt naar een groei in het aantal multi-klanten. Ik ben er bovendien trots op dat onze dienstverlening hoog gewaardeerd wordt in klanttevredenheidsonderzoeken. Onze financiële resultaten weerspiegelen
zowel de aanhoudende lage rente-omgeving als de verbeterende macro-economische vooruitzichten. Dit heeft aan de ene kant geleid tot verdere druk op onze rentebaten en aan de andere kant tot een vrijval van voorzieningen voor leningen. In de tweede helft van 2021 blijven wij ons richten op het boeken van verdere vooruitgang op onze strategie, waaronder de vermindering van de impact van ons liquiditeitsoverschot, de afronding van een kwaliteitsverbeteringsproject voor onze gegevensrapportages, en het leggen van de basis voor een nieuwe en meer flexibele manier van werken.
Martijn Gribnau, directievoorzitter de Volksbank

Lees meer op Resultaten & presentaties. Bekijk hier de webcast voor pers. 

 

Downloads

Deel dit bericht

Laatste nieuws

Over de Volksbank N.V

De Volksbank is de organisatie achter ASN Bank, BLG Wonen, RegioBank en SNS en de drijvende kracht op de achtergrond die vanuit menselijke behoeftes bancaire producten, processen en systemen ontwikkelt. Door te bankieren met de menselijke maat dragen wij samen bij aan een financieel gezond leven voor iedereen in Nederland. ASN Bank stimuleert duurzame vooruitgang, BLG Wonen zorgt dat goed wonen voor iedereen mogelijk is, RegioBank zet zich in voor leefbaarheid in de buurt en SNS vergroot de financiële weerbaarheid van mensen in Nederland. De Volksbank is gevestigd in Utrecht. Voor meer informatie: www.devolksbank.nl