Utrecht,
11
maart
2021
|
10:34
Europe/Amsterdam

Jan van Rutte treedt vervroegd terug als voorzitter Raad van Commissarissen van de Volksbank

Samenvatting

De Volksbank maakt bekend dat Jan van Rutte heeft besloten zijn taken als voorzitter van de Raad van Commissarissen van de Volksbank vervroegd neer te leggen. Hij blijft aan tot een opvolger is benoemd. De Raad van Commissarissen is met de werving van een opvolger gestart. Jan van Rutte is sinds 1 november 2013 lid van de Raad van Commissarissen van SNS REAAL N.V. en SNS Bank N.V. (rechtsvoorganger van de Volksbank).

Op 1 oktober 2015 is hij benoemd tot voorzitter van de Raad van Commissarissen van de Volksbank en in april 2018 werd hij herbenoemd voor een periode van vier jaar.

De Volksbank staat aan het begin van een volgende fase in haar ontwikkeling. De solide financiële positie en de sterke maatschappelijke missie zijn een stevige basis voor de onlangs geformuleerde strategie voor de periode 2021-2025. Een strategie die de volledige steun heeft van de Raad van Commissarissen. Ook zijn in nauw overleg met de Raad van Commissarissen de voorstellen voor een nieuwe topstructuur tot stand gekomen. De bank heeft een moeilijke periode achter de rug. De onlangs bekendgemaakte uitkomsten van het onafhankelijke onderzoek naar het functioneren van de directie en de interactie tussen de (leden van de) directie en de Raad van Commissarissen bevestigen de bestuurlijke onrust in de top van de bank waarvan het afgelopen jaar sprake was. De conclusies van de onderzoekers zijn stevig en helder. Ik betrek deze ook op de Raad van Commissarissen en op mijzelf als voorzitter van de raad. Er zijn inmiddels maatregelen genomen die eraan bijdragen dat er weer sprake is van een betere en gezonde dynamiek. Nu de bank een volgende fase in gaat, met een nieuwe directievoorzitter en een nieuwe topstructuur is het logisch dat ook de Raad van Commissarissen een nieuwe voorzitter krijgt. Het is voor mij dan ook een natuurlijk moment om binnenkort het stokje over te dragen.
Jan van Rutte

Downloads

Deel dit bericht

Laatste nieuws

Over de Volksbank N.V.

De Volksbank is de organisatie achter ASN Bank, BLG Wonen, RegioBank en SNS en de drijvende kracht op de achtergrond die vanuit menselijke behoeftes bancaire producten, processen en systemen ontwikkelt. Door te bankieren met de menselijke maat dragen wij samen bij aan een financieel gezond leven voor iedereen in Nederland. ASN Bank stimuleert duurzame vooruitgang, BLG Wonen zorgt dat goed wonen voor iedereen mogelijk is, RegioBank zet zich in voor leefbaarheid in de buurt en SNS vergroot de financiële weerbaarheid van mensen in Nederland. De Volksbank is gevestigd in Utrecht. Voor meer informatie: www.devolksbank.nl