Utrecht,
27
mei
2020
|
16:34
Europe/Amsterdam

Martijn Gribnau volgt Maurice Oostendorp op als directievoorzitter van de Volksbank

Samenvatting

Op 17 juni 2020 zal Martijn Gribnau toetreden tot de statutaire directie van de Volksbank. Vanaf 15 augustus 2020 neemt hij de positie van directievoorzitter over van Maurice Oostendorp. Hiertoe is vandaag besloten tijdens een Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders, op voordracht van de Raad van Commissarissen van de Volksbank.

Martijn Gribnau (1964) is in zijn 30-jarige loopbaan in de financiële sector onder meer werkzaam geweest voor de Postbank, ING Bank en Nationale-Nederlanden. Daarbij heeft hij diverse leidinggevende rollen in binnen- en buitenland vervuld, waaronder die van General Manager van de Nederlandse Retail Board en Insurance Board van ING en CEO van ING Insurance Hongarije en Bulgarije. Momenteel is Martijn werkzaam als Chief Transformation Officer en Chief Operations Officer, Life and Long Term Care Insurance bij Genworth Financial, een in de Verenigde Staten gevestigde financiële dienstverlener (een Fortune 500 Company).

Martijn neemt het stokje van Maurice over en zal verder bouwen aan een innovatieve, toekomstbestendige bank die maatschappelijk onderscheidend en relevant is. Bij de herbenoeming van Maurice in 2019 is reeds aangekondigd dat de Raad van Commissarissen tijdens de tweede benoemingstermijn zijn opvolging ter hand zou nemen. Eind van dit jaar wordt de nieuwe strategie 2021-2025 vastgesteld. Het is nu dan ook een natuurlijk moment om Martijn te benoemen. Wij hebben er vertrouwen in dat hij, gezien zijn uitgebreide ervaring, op succesvolle wijze gaat bijdragen aan de doorontwikkeling en implementatie van de nieuwe strategie.
Jan van Rutte, voorzitter van de Raad van Commissarissen van de Volksbank
Ik zie er naar uit om een bijdrage te leveren aan een stabiele, innovatieve en duurzame bank en verder te werken aan een simpele en wendbare organisatie die opereert in het belang van onze klanten. Ik vind het een eer om, samen met de medewerkers van de Volksbank, de missie ‘Bankieren met de menselijke maat’ verder te brengen.
Martijn Gribnau, directievoorzitter de Volksbank

Maurice Oostendorp kijkt met voldoening terug op zijn periode bij de Volksbank: “Bankieren met de menselijke maat’ en onze belofte ‘Beter voor elkaar’ zit in de harten van onze medewerkers. Ik ben trots daar een bijdrage aan te hebben geleverd. De Volksbank is klaar voor een volgende fase. De komende tijd zal ik mijn taken overdragen aan Martijn, zodat hij zich kan voorbereiden op zijn rol als directievoorzitter. Ik heb een rotsvast geloof in de toekomst van onze bank en ben vol vertrouwen dat deze blijvend van meerwaarde is voor de klanten, maatschappij, medewerkers en aandeelhouder.”

De Raad van Commissarissen is Maurice zeer erkentelijk voor zijn bijdrage aan de concrete invulling van de maatschappelijke rol van de Volksbank. “Sinds zijn benoeming in 2015 als directievoorzitter heeft Maurice de bank in rustiger vaarwater gebracht en met grote inzet en veel enthousiasme leiding gegeven aan de Volksbank. Ook heeft Maurice een belangrijke bijdrage geleverd aan de onderscheidende positie van de Volksbank binnen het Nederlandse bankenlandschap. Deze resultaten en zijn positief sturende rol hierbij hebben zowel in- als extern grote waardering geoogst”, aldus Jan van Rutte.

De ondernemingsraad van de Volksbank heeft positief advies uitgebracht. De benoeming van Martijn Gribnau is goedgekeurd door de toezichthouders. De benoemingstermijn van Martijn loopt tot de sluiting van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders in 2024.

Na het vertrek van Maurice Oostendorp bestaat de statutaire directie van de Volksbank uit: Martijn Gribnau (CEO), Jeroen Dijst (CRO), Marinka van der Meer (CCO), Mirjam Verhoeven (COO) en Pieter Veuger (CFO).

Downloads

Deel dit bericht

Laatste nieuws

Over de Volksbank N.V

De Volksbank is de organisatie achter ASN Bank, BLG Wonen, RegioBank en SNS en de drijvende kracht op de achtergrond die vanuit menselijke behoeftes bancaire producten, processen en systemen ontwikkelt. Door te bankieren met de menselijke maat dragen wij samen bij aan een financieel gezond leven voor iedereen in Nederland. ASN Bank stimuleert duurzame vooruitgang, BLG Wonen zorgt dat goed wonen voor iedereen mogelijk is, RegioBank zet zich in voor leefbaarheid in de buurt en SNS vergroot de financiële weerbaarheid van mensen in Nederland. De Volksbank is gevestigd in Utrecht. Voor meer informatie: www.devolksbank.nl