Utrecht,
02
november
2018
|
14:46
Europe/Amsterdam

SNS Bank nam deel aan de SSM SREP-stresstest

Samenvatting

SNS Bank N.V. (SNS Bank) nam deel aan de door de ECB uitgevoerde SSM (Single Supervisory Mechanism) SREP (Supervisory Review and Evaluation Process) stresstestexercitie.

Deze stresstest vormt een aanvulling op de EU-brede stresstest uitgevoerd door de EBA (EBA-stresstest) en betreft derhalve andere banken dan de 51 bankinstellingen die deelnamen aan de EBA-stresstest.

De SSM SREP-stresstest is op het hoogste consolidatieniveau (SNS Holding B.V.) uitgevoerd en is gebaseerd op dezelfde methodiek als die van de EBA-stresstest. Het is geen test waarvoor een bank kan slagen of zakken. Hij is bedoeld om de veerkracht van Europese banken op extreme, maar plausibele negatieve marktontwikkelingen gedurende een periode van drie jaar te beoordelen.

In tegenstelling tot de EBA-stresstestresultaten, zijn de resultaten van de SSM SREP-stresstest niet gepubliceerd op 29 juli. De stresstestresultaten zullen worden gebruikt als input voor het reguliere SREP-proces dat ultimo 2016 moet zijn afgerond.

Bij de aannames en methodologische beperkingen van het ongunstige stresstestscenario, zou de Tier 1- kernkapitaalratio van SNS Bank boven ons interne streefpercentage van ten minste 14% blijven. Ultimo 2015 bedroeg de Tier-1 kernkapitaalratio van SNS Bank 25,3%.

De publicatie van deze guidance houdt geen goedkeuring in van het bankentoezicht van de ECB. Bovendien kan uit deze guidance geen informatie worden afgeleid met betrekking tot ECB-top- downprojecties of in het kwaliteitsborgingsproces ter sprake gekomen kwesties.

Downloads

Deel dit bericht

Laatste nieuws

Over de Volksbank N.V

De Volksbank is de organisatie achter ASN Bank, BLG Wonen, RegioBank en SNS en de drijvende kracht op de achtergrond die vanuit menselijke behoeftes bancaire producten, processen en systemen ontwikkelt. Door te bankieren met de menselijke maat dragen wij samen bij aan een financieel gezond leven voor iedereen in Nederland. ASN Bank stimuleert duurzame vooruitgang, BLG Wonen zorgt dat goed wonen voor iedereen mogelijk is, RegioBank zet zich in voor leefbaarheid in de buurt en SNS vergroot de financiële weerbaarheid van mensen in Nederland. De Volksbank is gevestigd in Utrecht. Voor meer informatie: www.devolksbank.nl