Utrecht,
25
augustus
2016
|
14:31
Europe/Amsterdam

SNS Bank rapporteert over het eerste halfjaar 2016 een nettoresultaat van € 181 miljoen

Samenvatting

De halfjaarcijfers over 2016 zijn donderdag 25 augustus gepresenteerd. SNS Bank boekte een nettowinst van € 181 miljoen.

Bankieren met de menselijke maat

 • Mensgericht: verschillende banksector specifieke prijzen die
  bijdroegen aan een algehele stijging van de klanttevredenheidsscores
 • Maatschappelijk: succesvolle start Hypotheek Looptijdservice
 • Duurzaam: balans per eind juni 23% klimaatneutraal (ultimo 2015: 22%)

 

Commerciële ontwikkelingen

 • SNS Bank verwelkomde 101.000 nieuwe klanten: netto groei van 30.000
 • Forse stijging nieuwe hypotheekproductie naar € 1,5 miljard (+67%);
  marktaandeel nieuwe particuliere hypotheken hoger op 4,8% (2015: 4,1%)
 • Particuliere hypotheekportefeuille vrijwel stabiel op € 45,0 miljard vergeleken met ultimo 2015
 • Lichte stijging particuliere spaartegoeden naar € 37,7 miljard (+2%); stabiel marktaandeel van 10,8%

 

Financiële resultaten

 • Nettowinst van € 181 miljoen (eerste halfjaar van 2015: € 244
  miljoen), negatief beïnvloed door een omslag van € 59 miljoen netto in
  ongerealiseerde resultaten op hypotheken en daaraan verbonden derivaten
 • Licht lagere nettowinst exclusief incidentele posten van € 193
  miljoen (eerste halfjaar 2015: € 197 miljoen), voornamelijk als gevolg
  van een lagere rentemarge en hogere operationele lasten, grotendeels
  gecompenseerd door een vrijval van voorzieningen voor leningen
 • Verbeterde kredietkwaliteit particuliere hypotheekportefeuille; sterke daling hypotheken in achterstand
 • Gecorrigeerd rendement op eigen vermogen van 11.5% (eerste halfjaar van 2015: 12.9%)
 • Sterke Tier 1-kernkapitaalratio van 26,6% (ultimo 2015: 25,3%); leverage ratio: 4,8% (ultimo 2015: 4,7%)

Update strategie

 • Strategie van SNS Bank gericht op waardecreatie voor alle stakeholders
 • SNS Bank richt zich komende jaren op implementatie strategisch
  plan: versterking maatschappelijke identiteit, verbetering
  bedrijfsvoering door focus op eenvoud en efficiency en aanscherping
  innovatiebeleid als slimme toepasser
In het eerste halfjaar van 2016 zijn we ons blijven inzetten om onze visie op mensgericht, maatschappelijk en duurzaam bankieren te vertalen in nuttige producten en diensten, wat zal leiden tot een verdere verbetering van klantervaringen. Ons klantenbestand groeide verder dankzij de groei in nieuwe betaalrekeningen. Een op de vier nieuwe betaalrekeningen in Nederland werd bij een van de merken van SNS Bank geopend. De nieuwe hypotheekproductie steeg fors en ons marktaandeel in nieuwe hypotheekproductie ontwikkelt zich naar het beoogde niveau. Onze kapitaalpositie bleef sterk en we rapporteerden een solide nettowinst. In de toekomst gaan we ons volledig richten op de implementatie van ons aangescherpte strategisch plan. De belangrijkste prioriteiten hiervan zijn de versterking van onze maatschappelijke identiteit, de verdere verbetering van onze bedrijfsvoering en de aanscherping van ons innovatiebeleid.
Maurice Oostendorp, directievoorzitter van de Volksbank

Downloads

Deel dit bericht

Laatste nieuws

Over de Volksbank N.V

De Volksbank is de organisatie achter ASN Bank, BLG Wonen, RegioBank en SNS en de drijvende kracht op de achtergrond die vanuit menselijke behoeftes bancaire producten, processen en systemen ontwikkelt. Door te bankieren met de menselijke maat dragen wij samen bij aan een financieel gezond leven voor iedereen in Nederland. ASN Bank stimuleert duurzame vooruitgang, BLG Wonen zorgt dat goed wonen voor iedereen mogelijk is, RegioBank zet zich in voor leefbaarheid in de buurt en SNS vergroot de financiële weerbaarheid van mensen in Nederland. De Volksbank is gevestigd in Utrecht. Voor meer informatie: www.devolksbank.nl