Utrecht,
24
augustus
2017
|
13:07
Europe/Amsterdam

Vertrek Rob Langezaal bij de Volksbank

Samenvatting

In goed overleg tussen de Raad van Commissarissen van de Volksbank en Rob Langezaal is de Raad van Commissarissen tot het besluit gekomen dat Rob per 1 januari 2018 terugtreedt als lid van de directie van de Volksbank.

Rob zal, met in achtneming van de contractuele opzegtermijn, tot zijn vertrek per 1 juli 2018 onder andere de samenwerking met Pivotus, zoals vandaag aangekondigd, verder gestalte geven binnen de Volksbank. Rob is sinds 2007 lid van de directie van de Volksbank (voorheen SNS Bank), en als Chief Commercial Officer verantwoordelijk voor de retailactiviteiten van de Volksbank met de merken ASN Bank, BLG Wonen, RegioBank en SNS.

Jan van Rutte, voorzitter Raad van Commissarissen: "Wij zijn Rob Langezaal erkentelijk voor zijn inzet en zijn bijdrage aan het ontwikkelen van het Manifest van de Volksbank. Dit Manifest, dat inmiddels richtsnoer is voor het handelen van de medewerkers, geeft de klant een centrale plek en verbindt alle merken van de bank met een gezamenlijk maatschappelijk profiel”.

Maurice Oostendorp, directievoorzitter: "Onder leiding van Rob Langezaal zijn de merken van de Volksbank (ASN Bank, BLG Wonen, RegioBank en SNS) sterk gegroeid in klanten en ook is de tevredenheid van klanten verbeterd. In die periode is het contact met de klanten uitgebreid en gemoderniseerd zowel digitaal, mobiel als van mens tot mens, onder andere via franchise organisaties, wat nieuw was voor de banksector”.

De Raad van Commissarissen zal een procedure starten voor zijn opvolging.

Downloads

Deel dit bericht

Laatste nieuws

Over de Volksbank N.V

De Volksbank is de organisatie achter ASN Bank, BLG Wonen, RegioBank en SNS en de drijvende kracht op de achtergrond die vanuit menselijke behoeftes bancaire producten, processen en systemen ontwikkelt. Door te bankieren met de menselijke maat dragen wij samen bij aan een financieel gezond leven voor iedereen in Nederland. ASN Bank stimuleert duurzame vooruitgang, BLG Wonen zorgt dat goed wonen voor iedereen mogelijk is, RegioBank zet zich in voor leefbaarheid in de buurt en SNS vergroot de financiële weerbaarheid van mensen in Nederland. De Volksbank is gevestigd in Utrecht. Voor meer informatie: www.devolksbank.nl